Εξεταστέα ύλη είναι το περίγραμμα του μαθήματος όπως αναφέρετε στον οδηγό σπουδών.