Δραστηριότητα 1. Σας έχει ζητηθεί να σχεδιάσετε ένα νέο εκπαιδευτικό παιχνίδι για κάποιο μουσείο της χώρας (π.χ. Μουσείο Μπενάκη) το οποίο θα παρέχεται με τη μορφή εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (mobile app). Σχεδιάστε και διεξάγετε μία συνέντευξη για το σκοπό αυτό. Ποιές κατηγορίες συμμετεχόντων θα θέλατε να έχετε; Ποιες ερωτήσεις θα κάνατε και γιατί;