Δραστηριότητα 1. Δημιουργήστε ένα ιεραρχικό διάγραμμα ανάλυσης εργασιών για τις εξής εργασίες α) «Ηλεκτρονική κράτηση καταλύματος σε ξενοδοχείο», β) «Κλήση τηλεφωνικού αριθμού με χρήση  κινητού τηλεφώνου».

Δραστηριότητα 2. Μελετήστε το άρθρο της παρακάτω πηγής. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη μέθοδο TCSD (Task-Centered System Design) και τις αρχές του χρηστο-κεντρικού σχεδιασμού, σχεδιάστε ένα παιχνίδι σε ένα μουσείο. Συγκεκριμένα να φανταστείτε λεπτομέρειες του εξής σεναρίου: με ένα κινητό τηλέφωνο τύπου smart phone να δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες του μουσείου να συμμετέχουν σε ένα ομαδικό παιχνίδι που περιλαμβάνει αλληλεπίδραση με τα εκθέματα και αλληλεπίδραση μεταξύ των παικτών. Υποθέστε ότι υπάρχει δίκτυο wifi στο μουσείο και ότι κάθε έκθεμα έχει ένα μοναδικό κωδικό στο καρτελάκι και το μουσείο διαθέτει μια βάση δεδομένων με πληροφορίες πολυμεσικού χαρακτήρα για όλα τα εκθέματα του. Μπορείτε να εμπνευστείτε τους κανόνες του παιχνιδιού από γνωστά παιχνίδια (π.χ. κρυφτό, κυνηγητό).
Πηγή: Greenberg, S. (2002) Working through Task-Centered System Design. Ιn Diaper, D. and Stanton, N. (Eds) The Handbook of Task Analysis for Human-Computer Interaction. Lawrence Erlbaum Associates.