Δραστηριότητα 1. Έστω ότι αποφασίσατε να σχεδιάσετε μία νέα υπηρεσία για την online δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (online backup) για κινητά τηλέφωνα τύπου smart phone. Περιγράψτε ένα σενάριο σχεδίασης σύμφωνα με: α) το μοντέλο καταρράκτη, β) το αστεροειδές μοντέλο, και γ) το ελικοειδές μοντέλο.