Δραστηριότητα 1. Υποθέστε ότι ένα αυτοκίνητο έχει σχεδιαστεί με διεπιφάνεια χρήστη στηριγμένη σε γλώσσα εντολών. Περιγράψτε τυπικά σενάρια αλληλεπίδρασης. Τι συνέπεια μπορεί να έχει η διεπιφάνεια αυτή στον οδηγό και στην οδήγηση; Δώστε παραδείγματα.

Δραστηριότητα 2. Σε ποια από τις παρακάτω εφαρμογές πιστεύετε ότι ταιριάζει καλύτερα το στυλ αλληλεπίδρασης φυσικής γλώσσας; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. α) Διεπιφάνεια λειτουργικού συστήματος, β) λογισμικό αρχιτεκτονικής σχεδίασης, γ) σύστημα παροχής πληροφοριών για δρομολόγια τραίνων, δ) εκπαίδευση σε μαθηματικές έννοιες, ε) πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου, ζ) βιβλιογραφική αναζήτηση σε μεγάλη βιβλιοθήκη.