Δραστηριότητα 1. Μελετήστε το άρθρο της παρακάτω πηγής που περιγράφει ένα μοντέλο πλοήγησης σε ένα ιστότοπο ή σε μια ιεραρχία από μενού. Περιγράψετε το μοντέλο MESA (ενότητα 2 του άρθρου), δώστε ένα δικό σας παράδειγμα εφαρμογής του σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή, ορίζοντας ένα παράδειγμα μιας εργασίας (στόχου) του χρήστη. Για παράδειγμα στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών έστω ότι ένας χρήστης αναζητάει πληροφορίες για το Τμήμα "Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών".
Πηγή: Miller, C. S., & Remington, R. W. (2004). Modeling information navigation: implications for information architecture. Human-Computer Interaction, 19(3), 225–271.

Δραστηριότητα 2. Μελετήστε το άρθρο της παρακάτω πηγής που περιγράφει το ISEtool (InfoScent Evaluator tool), ένα ημί-αυτόματο εργαλείο αξιολόγησης της πλοηγησιμότητας ιστοσελίδων στηριζόμενο στη Θεωρία Αναζήτησης Πληροφορίας. Χρησιμοποιείστε το εργαλείο (http://hci.ece.upatras.gr/isetool) για να αξιολογήσετε κάποιον ιστότοπο, ορίζοντας ένα παράδειγμα μιας εργασίας (στόχου) χρήστη.
Πηγή: Katsanos, C., Tselios, N., & Avouris, N. (2010). Evaluating website navigability: Validation of a tool-based approach through two eye-tracking user studies. New Review of Hypermedia and Multimedia, 16(1&2), 195–214. doi:10.1080/13614561003605179