Δραστηριότητα 1. Αναζητήστε άρθρα στο Διαδίκτυο σχετικά με τον Steering Law. Προτείνετε το σχεδιασμό ενός πειράματος για να αποδείξετε την ισχύ του νόμου κατά την αλληλεπίδραση με πολυεπίπεδα μενού επιλογών.