Δραστηριότητα 1. Έστω ότι σχεδιάζετε τα εικονίδια για μια εφαρμογή ζωγραφικής για παιδιά. Να σχεδιάσετε ένα εικονίδιο για την έννοια «σχεδιασμός κύκλου (design circle)» και ένα για την έννοια «ελεύθερη επιλογή περιοχών του καμβά σχεδίασης (free selection tool)». Ποιά έννοια είναι πιο δύσκολο να γίνει κατανοητή από το χρήστη και γιατί;