Δραστηριότητα 1. Στο λειτουργικό σύστημα του προσωπικού σας υπολογιστή να καταγράψετε παραδείγματα απευθείας χειρισμού.