Δραστηριότητα 1. Δίδονται οι εξής εντολές UNIX: α) kill, β) grep, γ) bc, δ) Passwd. Ποιές από αυτές είναι πιο εύκολες να θυμάται κανείς σύμφωνα με τη Θεωρία Βάθους Επεξεργασίας;

Δραστηριότητα 2. Να αναλύσετε την ακόλουθη εργασία σύμφωνα με το μοντέλο Norman των 7 σταδίων: «Θέλετε να συντάξετε ένα κείμενο στο Word που να είναι μικρότερο από 2 σελίδες. Ανακαλύπτετε ότι έχετε ξεπεράσει το όριο και προσπαθείτε να επαναδιατυπώσετε σημεία του με λιγότερες λέξεις  μέχρι να γίνει 2 σελίδες».