Δραστηριότητα 1. Έστω δεικτική συσκευή με σταθερές  του νόμου Fitts: k1= 0,2 , k2= 0,3. Να βρεθεί ο χρόνος που απαιτείται για μετακίνηση του δείκτη σε ένα κυκλικό κουμπί διαμέτρου 3 cm που βρίσκεται σε απόσταση 15 cm από την τρέχουσα θέση του δείκτη. Ποιός θα ήταν ο χρόνος αν το κουμπί-στόχος ήταν τετράγωνο με πλευρά 3 cm;

Δραστηριότητα 2. Υποθέστε χρήστη που εισάγει καθημερινά ένα σύνολο δεδομένων σε ένα σύστημα μηχανογράφησης. Αν χρειάστηκε 1 λεπτό για να εκτελέσει τη συγκεκριμένη εργασία την πρώτη φορά, να εκτιμήσετε τον αριθμό προσπαθειών που θα χρειαστεί για να μειώσει τον χρόνο του σε κάτω από 30 δευτερόλεπτα.