Δραστηριότητα 1. Αναλύστε με τη μέθοδο GOMS τη διαδικασία ανάληψης χρημάτων από ένα μηχάνημα ATM. Τί σχεδιαστική επιλογή θα κάνατε για να μειώσετε την πιθανότητα να ξεχάσει ο χρήστης την ΑΤΜ κάρτα του μέσα στο μηχάνημα;