Δραστηριότητα 1. Έστω χρήστης που παρατηρεί την οθόνη και όταν εμφανίζεται ένα συγκεκριμένο σύμβολο πατάει το πλήκτρο space. Με βάση το Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή να υπολογίσετε το χρόνο απόκρισης του χρήστη στο ερέθισμα.