Δραστηριότητα 1. Με βάση τις ποσοτικές παραμέτρους του αισθητήριου υποσυστήματος στο Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή, να απαντήσετε στα εξής ερωτήματα: α) Πόσους ήχους θα αντιληφθεί ένα υποκείμενο αν το ερέθισμα περιλαμβάνει 20 ήχους το δευτερόλεπτο και είναι διάρκειας 5 δευτερολέπτων; β) Πόσες εικόνες το δευτερόλεπτο (frames per second, fps) πρέπει να έχει ένα σήμα βίντεο για να δώσει την αίσθηση της συνεχούς κίνησης;