Δραστηριότητα 1. Να κάνετε γνωσιακή ανάλυση του εξής έργου: Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης σας θέτουν την ερώτηση: «πού μένετε;» και απαντάτε με τη διεύθυνσή σας. Περιγράψτε τα στάδια σύμφωνα με το Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή.

Δραστηριότητα 2. Να γίνει η κατάλληλη αντιστοίχιση μεταξύ επιπέδων μνήμης (1=αισθητήρια μνήμη, 2=βραχύβια μνήμη, 3=μακροχρόνια μνήμη) και των παρακάτω συμβάντων (σε κάθε συμβάν μπορεί να χρησιμοποιούνται περισσότερα από ένα επίπεδα μνήμης): α) παρατηρείτε πυροτεχνήματα που αφήνουν συνεχείς γραμμές στον ουρανό, β) πολλαπλασιάζετε με το μυαλό τους αριθμούς 5 και 9, γ) περπατάτε από το σπίτι σας στον κοντινό φούρνο.