Δραστηριότητα 1. Να αντλήσετε πληροφορίες από το Διαδίκτυο και να συντάξετε μία σύντομη αναφορά σχετικά με εφαρμογές απτικής αλληλεπίδρασης για άτομα με αναπηρίες.