Δραστηριότητα 1. Να δώσετε τον τύπο υπολογισμού της δύναμης ανάδρασης στις παρακάτω περιπτώσεις: α) σημειακό αντικείμενο συγκρούεται με κατακόρυφο τοίχο με σταθερά σκληρότητας k, β) σφαιρικό αντικείμενο ακτίναςr συγκρούεται με κατακόρυφο τοίχο με σταθερά σκληρότητας k, γ) σφαιρικό αντικείμενο ακτίνας r1 συγκρούεται με σφαιρικό αντικείμενο ακτίνας r2.