Δραστηριότητα 1. Αναζητήστε πληροφορίες και πολυμεσικό υλικό στο Διαδίκτυο για τις απτικές συσκευές (haptic devices). Ετοιμάστε μία παρουσίαση μισής ώρας (περίπου 15 με 20 διαφάνειες) με θέμα «Απτικές συσκευές: πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις».