Δραστηριότητα 1. Πειραματιστείτε με ένα τυπικό αναγνώστη οθόνης (π.χ. demo του Jaws) και εξερευνήστε τις λειτουργίες που προφέρει. Στη συνέχεια, επιλέξτε έναν προσφιλή σας ιστότοπο (π.χ. την ηλεκτρονική έκδοση μίας εφημερίδας) και εκτελέστε μία εργασία αλληλεπιδρώντας μέσω του αναγνώστη οθόνης (προσπαθήστε να μην κοιτάτε την οθόνη ή απενεργοποιήστε την τελείως).

Δραστηριότητα 2. Μελετήστε το πλέον πρόσφατο πρότυπο προσβασιμότητας του οργανισμού W3C. Ελέγξτε την προσβασιμότητα της αρχικής ιστοσελίδας του διεθνούς αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» . Χρησιμοποιήστε κάποιο εργαλείο αυτόματης αξιολόγησης καθώς και έλεγχο με επιθεώρηση της σελίδας υποστηριζόμενο από κάποια σχετική εργαλειοθήκη (toolbar).

Δραστηριότητα 3. Μελετήστε το άρθρο της παρακάτω πηγής που περιγράφει μία προσέγγιση για την εκμάθηση κανόνων προσβασιμότητας διά του παραδείγματος. Ετοιμάστε μία αναφορά που να συνοψίζει το άρθρο και παραθέστε τρία δικά σας παραδείγματα παραβίασης κανόνων προσβασιμότητας της επιλογής σας.
Πηγή: Katsanos, C., Tselios, N., Tsakoumis, A., & Avouris, N. (2012). Learning about web accessibility: A project based tool-mediated approach. Education and Information Technologies, 17(1), 79–94. doi:10.1007/s10639-010-9145-5