Δραστηριότητα 1. Να αντλήσετε πληροφορίες από το Διαδίκτυο και να συντάξετε μία σύντομη αναφορά σχετικά με διεπαφές που στηρίζονται στη χρήση εγκεφαλικών σημάτων (Brain Computer Interfaces).