Δραστηριότητα 1. Η κύρια κατηγορία φυσικών διεπαφών είναι οι οπτικές διεπαφές (Vision-based Interfaces). Να κάνετε βιβλιογραφική αναζήτηση πάνω στο θέμα και συζήτηση σχετικά με την κατάσταση των διεπαφών αυτών και το μέλλον τους.