ΥΓΙΕΙΝΗ

Πληροφορίες

Συμπληρωματικά Στοιχεία:Παραδόσεις:2 ώρες ανά εβδομάδα, Εργαστήρια: 2 ώρες ανά εβδομάδα

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στις έννοιες της Δημόσιας Υγείας, της Πρόληψης και της Προαγωγής Υγείας. Υγιεινή του περιβάλλοντος. Εισαγωγή στην περιβαλλοντική τοξικολογία. Υγιεινή του ύδατος. Υγιεινή των τροφίμων. Ρύπανση της ατμόσφαιρας. Κλίμα. Στοιχεία της Ιατρικής Δημογραφίας (συλλογή δημογραφικών στοιχείων, θνησιμότητα, γεννητικότητα, δομή του πληθυσμού). Εισαγωγή στην Επιδημιολογία (περιγραφική Επιδημιολογία, μέτρηση νοσηρότητας, γενική επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων, επιδημιολογικά πρότυπα, αναλυτική επιδημιολογία, τύποι επιδημιολογικών μελετών, μοριακή και γενετική επιδημιολογία). Διατροφή του ανθρώπου και βασικές αρχές διαιτολογίας. Διατροφή και Υγεία. Επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων. Τύποι επιδημιών. Επιδημιολογία χρονίων νοσημάτων. Ειδική Επιδημιολογία καρδιοπαθειών και νεοπλασιών. Σύγχρονος τρόπος ζωής και υγεία. Μείζονες παράγοντες κινδύνου χρονίων νοσημάτων (κάπνισμα, παχυσαρκία, άλλοι παράγοντες). Επιδημιολογία και πρόληψη ατυχημάτων. Βασικά στοιχεία Ιατρικής της Εργασίας. Εισαγωγή στα Συστήματα Υγείας και τις Πολιτικές Υγείας. Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες και Δημόσια Υγεία.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων σε διδασκαλία από αμφιθεάτρου. 

Υποχρεωτική παρακολούθηση φροντιστηριακων εργαστηριακών ασκήσεων.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Η κατανόηση των γνωστικών αντικειμένων της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, των υδάτων και των υδρεύσεων της υγιεινής διατροφής, των βασικών αρχών  της ιατρικής οικολογίας και  της υγιεινής  του εργασιακού  χώρου καθώς και της επιδημιολογίας και πρόληψης των νοσοκομειακών λοιμώξεων. 

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 

Καλή γνώση υπολογιστών.