ΠεριγραφήΣκοπός του μαθήματος είναι η επισκόπηση θεωρητικών μοντέλων που αφορούν στην αλληλεπίδραση ανθρώπων μηχανών, και μελέτη των τεχνολογιών, μεθόδων και εργαλείων για τη σχεδίαση και ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων λογισμικού. Το εργαστήριο περιλαμβάνει ασκήσεις σχεδίασης και αξιολόγησης με αναλυτικές και εμπειρικές τεχνικές της ευχρηστίας διαδραστικών συστημάτων λογισμικού.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:

- να γνωρίζουν τις βασικές αρχές διαδραστικότητας και αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστών
- να γνωρίζουν τις σύγχρονες τεχνολογίες που υπάρχουν στην περιοχή της αλληλεπίδρασης ανθρώπου και μηχανής
- να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν διαδραστικά συστήματα λογισμικού
- να αξιολογούν διαδραστικές εφαρμογές
- να σχεδιάζουν διαδραστικές εφαρμογές που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών (άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ)
- να συνεργάζονται σε ομάδες εργασίες για τη σχεδίαση και αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων (κατά τη φάση εκπόνησης ομαδικών εργασιών)

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή, Ιστορική Αναδρομή, Επισκόπηση γνωστικής περιοχής Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής και σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων. Μοντελοποίηση του ανθρώπου ως χρήστη υπολογιστικού συστήματος. Γνωσιακά μοντέλα, αντίληψη και αναπαράσταση, προσοχή και μνήμη, αναπαράσταση και οργάνωση γνώσης. Νοητικά μοντέλα, νοητικά μοντέλα χρήστη, μοντέλα ομάδων χρηστών, μοντέλα αλληλεπίδρασης. Εισαγωγή στη διαδραστική τεχνολογία. Στυλ αλληλεπίδρασης. Μέθοδοι και κανόνες σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων. Τεχνολογία και πρότυπα ευχρηστίας . Εργαλεία και μέθοδοι προδιαγραφών διαδραστικών συστημάτων, Τεχνικές αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων. Εισαγωγή στη συνεργατική τεχνολογία και τεχνολογία για άτομα με ειδικές ανάγκες. Διαδραστικότητα σε συνθήκες διάχυτου υπολογισμού. Το μάθημα συνοδεύεται από εργαστήριο σχεδίασης και αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων και προαιρετικές εργασίες

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Παραδόσεις (3 ώρες ανά διδακτική εβδομάδα) με χρήση διαφανειών, στην διάρκεια τους επιλύονται πρότυπες ασκήσεις και ζητείται να επιλυθούν ασκήσεις από τους φοιτητές είτε ατομικά είτε σε μικρές ομάδες. Δίδονται προς επίλυση και προαιρετική παράδοση ασκήσεις είτε κατά τη διάρκεια των παραδόσεων είτε προς επίλυση στο σπίτι. Στο εργαστήριο (2 ώρ./εβδ.) γίνεται με την υποστήριξη των βοηθών που επικουρούν το εργαστήριο καθοδηγούμενη αξιολόγηση και σχεδίαση ενός διαδραστικού συστήματος. Τέλος δίδονται προς επίλυση σύνθετες ομαδικές εργασίες σχεδίασης και αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων που επιλύονται από ομάδες 2-3 φοιτητών.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Η βαθμολόγηση γίνεται με βάση την επίδοση στην τελική γραπτή εξέταση του μαθήματος που περιλαμβάνει ερωτήσεις θεωρίας και προβλήματα προς επίλυση, Τμήμα του τελικού βαθμού προκύπτει επίσης από το βαθμό των εργαστηριακών ασκήσεων και των ομαδικών εργασιών.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

1) Αβούρης N. (2000). Εισαγωγή στην Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή, Αθήνα: Δίαυλος.
2) Ακουμιανάκης Δ. (2006). Διεπαφή Χρήστη-Υπολογιστή: μία σύγχρονη προσέγγιση, Εκδόσεις Αθήνα: Κλειδάριθμος.
3) Dix A., Finlay J., Abowd G., Beale R. (2007). Επικοινωνία ανθρώπου ? υπολογιστή, 3η έκδοση [Human-Computer Interaction, 3rd edition], κιούρδας & ΣΙΑ ΟΕ
4) Shneiderman B., Plaisant C. (2010). Σχεδίαση Διεπαφής-Χρήστη, 4η έκδοση [Designing the User Interface, 4th Edition], Εκδόσεις Τζιόλα
5) Πηγές του Διαδικτύου

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Διαδικτυακός Προγραμματισμός

Γλώσσα ΜαθήματοςΤο μάθημα διδάσκεται στην Ελληνική. Αν υπάρχουν ξένοι επισκέπτες φοιτητές, είναι δυνατή η υποστήριξη τους με βιβλιογραφία και φροντιστηριακές- εργαστηριακές ασκήσεις, καθώς και τελική εξέταση στην Αγγλική γλώσσα.