Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Τα ασύρματα και κινητά δίκτυα επικοινωνιών επηρεάζουν πλέον καθοριστικά σχεδόν κάθε πτυχή της σύγχρονης οικονομικής (π.χ., ηλεκτρονικό εμπόριο), πολιτικής (π.χ., εκλογές) και κοινωνικής ζωής (σύγχρονα κοινωνικά δίκτυα), δηλαδή το σύγχρονο πολιτισμό. Στο πλαίσιο του μαθήματος ασχολούμαστε με κινητά και ασύρματα δίκτυα, όπως κυψελικά, αδόμητα (ad hoc), ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSN). Μελετούμε θεμελιώδη χαρακτηριστικά των δικτύων αυτών καθώς και ζητήματα αποδοτικής σχεδίασης δίνοντας έμφαση σε αλγοριθμικά θέματα ελέγχου τοπολογίας και αποδοτικής διαχείρισης πόρων (όπως ενέργεια και φάσμα συχνοτήτων). Παρουσιάζουμε, επιπλέον, εφαρμογές (και επιδράσεις) κινητών και ασύρματων δικτύων στη διαχείριση πολιτισμικού περιβάλλοντος.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μελετούμε θεμελιώδη χαρακτηριστικά των δικτύων αυτών καθώς και ζητήματα αποδοτικής σχεδίασης δίνοντας έμφαση σε αλγοριθμικά θέματα ελέγχου τοπολογίας και αποδοτικής διαχείρισης πόρων (όπως ενέργεια και φάσμα συχνοτήτων). Παρουσιάζουμε, επιπλέον, εφαρμογές (και επιδράσεις) κινητών και ασύρματων δικτύων στη διαχείριση πολιτισμικού περιβάλλοντος.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

-

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία