Διακριτά Μαθηματικά (CEID_NNY101 (NY109))

Ιστολόγιο

02 Διάλεξη (06/10/2022): Προτασιακός Λογισμός

06-10-2022 22:22
- από τον χρήστη Τσίχλας Κωνσταντινος

Ύλη:

  1. Εισαγωγή στον Προτασιακό Λογισμό
  2. Λογικές Πράξεις (σύζευξη, διάζευξη, άρνηση, συνεπαγωγή, ισοδυναμία)
  3. Μετάφραση Προτάσεων
  4. Λογικές Ισοδυναμίες, Νόμος De Morgan
  5. Μέθοδοι Εξαγωγής Συμπερασμάτων - Εγκυρότητα Απόδειξης

Rosen σελ. 1-11, 16-17, 24-29, 64-70

Υλικό:

Διαφάνειες (σελ. 1-41)

Η ύλη περιέχεται και στις εξής διαλέξεις σε zoom από το ακαδημαϊκό έτος 20-21: 1 2

Σχόλια (0)