Διακριτά Μαθηματικά (CEID_NNY101 (NY109))

Ιστολόγιο

15 Διάλεξη (24/11/2021): Αθροίσματα

24-11-2022 18:49
- από τον χρήστη Τσίχλας Κωνσταντινος

Ύλη:

  1. Βαθμιδωτή Αριθμητική: Ο Αλγόριθμος του Ευκλείδη για ΜΚΔ, Ψευδοτυχαίοι Αριθμοί
  2. Εισαγωγή στα Αθροίσματα
  3. Άθροισμα Όρων Γεωμετρικής Προόδου
  4. Ιδιότητες Αθροισμάτων
  5. Μέθοδος Εξίσωσης Αθροίσματος
  6. Μέθοδος Ολοκλήρωσης
  7. Πρόβλεψη και Απόδειξη με Επαγωγή

Rosen σελ. 155-158

Σημειώσεις Διδάσκοντα (το 0.6 - ασυμπτωτικές εκτιμήσεις - είναι εκτός)

Υλικό:

Διαφάνειες σελ. 14-16, 21, 23-24

Διαφάνειες σελ. 1-8, 16-26

Η ύλη όσον αφορά τα αθροίσματα και γινόμενα περιέχεται και στις εξής διάλεξεις σε zoom από το ακαδημαϊκό έτος 20-21: 1 

Σχόλια (0)