Διακριτά Μαθηματικά (CEID_NNY101 (NY109))

Ιστολόγιο

12 Διάλεξη (10/11/2022): Σχέσεις-Συναρτήσεις

11-11-2022 18:36
- από τον χρήστη Τσίχλας Κωνσταντινος

Ύλη:

  1. Η Έννοια της Σχέσης
  2. Ιδιότητες Σχέσεων
  3. Η Συνάρτηση ως Ειδική Περίπτωση Σχέσης
  4. Σύνθεση Σχέσεων, Αντίστροφη Σχέσης
  5. Σχέσεις Ισοδυναμίας - Κλάσεις Ισοδυναμίας

Rosen σελ. 539-547, 558-562, 575-581

Υλικό:

Διαφάνειες (σελ. 1-38)

Η ύλη όσον αφορά τις σχέσεις/συναρτήσεις περιέχεται και στις εξής διάλεξεις σε zoom από το ακαδημαϊκό έτος 20-21: 1 2 3

Σχόλια (0)