Διακριτά Μαθηματικά (CEID_NNY101 (NY109))

Ιστολόγιο

06 Διάλεξη (20/10/2022): Κατηγορηματικός Λογισμός - Μέθοδοι Απόδειξης

20-10-2022 14:49
- από τον χρήστη Τσίχλας Κωνσταντινος

Ύλη:

  1. Σειρά ποσοδεικτών
  2. Κανόνες Εξαγωγής Συμπερασμάτων για Ποσοτικοποιημένες Δηλώσεις
  3. Άμεση Απόδειξη - Έμμεση Απόδειξη - Απόδειξη με Αντίφαση

Rosen σελ. 56-59, 70-72, 75-83

Υλικό:

Διαφάνειες (σελ. 18-35)

Διαφάνειες (σελ. 1-7)

Η ύλη όσον αφορά τον κατηγορηματικό λογισμό και τις μεθόδους απόδειξης περιέχεται και στην εξής διάλεξη σε zoom από το ακαδημαϊκό έτος 20-21: 1 2

Σχόλια (0)