Σχετικά με φοιτητές παλαιότερων ετών που χρωστούν το μάθημα
- Τρίτη, 29 Μαρτίου 2022 -

 

Φοιτητές παλαιότερων ετών που χρωστούν το ΕΝΙΑΙΟ μάθημα:

Οι φοιτητές μεγαλύτερου του 1ου έτους μπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω

Α) να ακολουθήσουν αυτά που ισχύουν για τους πρωτοετείς, σύμφωνα με το κείμενο εδώ: https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/CEID1242/OopCourseStructure.pdf, δηλαδή, ενδιάμεση αξιολόγηση για το 35% του βαθμού. 

Β) Εναλλακτικά, για την τρέχουσα χρονιά, μπορεί να παραδοθεί project (περυσινή  εκφώνηση) το οποίο θα βαρύνει από 25%-35% του βαθμού, ανάλογα αν υπάρχουν βαθμολογίες των δύο πρώτων Σετ από προηγούμενα έτη (αν υπάρχει βαθμός για ένα σετ, το project θα βαρύνει 30%, αν δεν υπάρχει κανένας, θα βαρύνει 35%). Αν υπάρχει προβιβάσιμος βαθμός project από προηγούμενο έτος, ισχύει αυτός ο βαθμός.
Όσοι έχουν προβιβάσιμο βαθμό project από προηγούμενο έτος και επιθυμούν να τον ενεργοποιήσουν, θα πρέπει να εγγραφούν στην ομάδα στο eclass εδώ μέχρι 4/4/2022.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν project, αρκεί να το υποβάλουν εντός της προθεσμίας (θα υπάρξει ανακοίνωση). 

 

Φοιτητές παλαιότερων ετών που χρωστούν το μάθημα ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡ/ΜΟΣ Ι:

Όπως ισχύει (εδώ, ενότητα "Αξιολόγηση"). 

 

Φοιτητές παλαιότερων ετών που χρωστούν το μάθημα ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡ/ΜΟΣ ΙΙ:

Όπως ισχύει (εδώ, ενότητα "Αξιολόγηση"). Το project C++ που μπορεί να παραδοθεί είναι αυτό του ακ. έτους 2020-2021.