ΑΝΑΡΤΗΣΗ PROJECT-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
- Σάββατο, 08 Δεκεμβρίου 2018 -

Αναρτήθηκε το project του μαθήματος στον φάκελο "Εργασίες"με ημερομηνία παράδοσης 15/1/2019.

Την ερχόμενη Πέμπτη 13/12 θα γίνει φροντιστήριο για το εργαλείο ανάπτυξης οντολογιών Protege.

Ι. Χ.