ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 1ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΝ
- Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018 -

Στον φάκελο "Έγγραφα/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ" έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα εξέτασης του 1ου εργαστηρίου ΤΝ στις 22/11/2018.

Ι. Χ.