ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
- Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Για ερωτήσεις σχετικές με τη λειτουργία των συστημάτων του εργαστηρίου, να στέλνετε μήνυμα στο aigroup.ceid@gmail.com.

Ι. Χ.