ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
- Κυριακή, 08 Οκτωβρίου 2017 -

Σημειώνεται ότι τα 4,5 θα στρογγυλοποιηθούν στο/γίνουν 5,0.

Εκ των διδασκόντων.