ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
- Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017 -

Όσοι δίνουν το μάθημα στη σημερινή εξέταση να έλθουν στο ΒΑ, όχι στο ΑΦΕ.

Εκ των διδασκόντων