ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
- Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017 -

Τον Σεπτέμβριο δεν γίνονται εξετάσεις στο εργαστήριο. Όσοι δεν έχουν κάνει όλες ή κάποιες από τις ασκήσεις εργαστηρίου μπορούν να έλθουν στη γραπτη εξέταση, αλλά στον τελικό βαθμό θα χάσουν το ποσοστό που αντιστοιχεί στις χαμένες ασκήσεις.