ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
- Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017 -

Η παράδοση της εργασίας του μαθήματος για την εξεταστική Σεπτεμβρίου θα πρέπει να γίνει μέχρι την ημέρα γραπτής εξέτασης του μαθήματος (25/9/2017) στο eclass. Το σύστημα θα ανοίξει για υποβολές στις 18/9/2017.