ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
- Παρασκευή, 03 Μαρτίου 2017 -

Αναρτήθηκαν στο φάκελο "Έγγραφα"  στον υποφάκελο "Βαθμοί" τα αποτελέσματα του Φεβρουαρίου 2017. Όποιος θέλει να δει το γραπτό, τη Δευτέρα 6/3/17 στις 12.00 στο γραφείο μου (οι βαθμοί των γραπτών έχουν κανονικοποιηθεί προς τα πάνω).

Ι. Χατζηλυγερούδης