ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - Α ΜΕΡΟΣ
- Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017 -

Αναρτήθηκαν τα

* Αποτελέσματα Εργαστηρίου ΤΝ

* Αποτελέσματα Γ Έτους (Όσοι έχουν τελικό βαθμό 4,5 περνούν με 5,0).

* Αποτελέσματα Μεταπτυχιακού ΜΥΑ

στο φάκελο Έγγραφα/Αποτελέσματα Φεβρουαρίου

Εκ των διδασκόντων