ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
- Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017 -

Στο τμήμα του μαθήματος "Πληροφορίες" (κάτω μέρος) ανακοινώθηκε η ύλη της γραπτής εξέτασης του μαθήματος.