ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΝ
- Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017 -

Στο τμήμα "Έγγραφα"/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ θα βρείτε δύο αρχεία που αφορούν την ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του μαθήματος. Το πρώτο "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ" περιγράφει την όλη διαδικασία που θα ακολουθηθεί καθώς και το πρόγραμμα εξέτασης της ΤΡΙΤΗΣ 17/1/2017 (με βάση τους ΑΜ). Το δεύτερο 'ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ" αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα προετοιμαστείτε για την εξέταση εργαστηρίου (δηλ. τις εργαστηριακές ασκήσεις που θα κάνετε ως προετοιμασία).

ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!