ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Δ' ΕΤΟΣ)
- Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016 -

Τα αποτελέσματα Σεπτεμβρίου 2016 για το Δ' Έτος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016-Δ' ΕΤΟΣ