Τελική Εξέταση Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (πρώην ΤΕΙ)
- Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020 -

 

Στο παρακάτω σύνδεσμο πρέπει να είναι παρόντες στις 16-09-2020, 10:00 π.μ.  όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα.

 https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/gzafeiro/YYB2PUOI