12/10/2023 Έναρξη Εργαστηρίου Γενική Ανόργανη - Χημεία Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας
- Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2023 - 5:49 μ.μ. -

Τα Εργαστήρια του Μαθήματος Γενική Ανόργανη Χημεία ξεκινούν για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας την Πέμπτη 12/10/2023 ώρα 09.00 πμ στο Φοιτητικό Εργαστήριο Χημείας (ισόγειο παλαιού κτιρίου απέναντι από το κυλικείο), και θα επαναλαμβάνονται ίδια ημέρα και ώρα εβδομαδιαίως. Παρακαλούνται όλες και όλοι να έχουν μαζί τους την Εργαστηριακή τους ποδιά.

Η παρακολούθηση των Εργαστηρίων του Μαθήματος Γενική Ανόργανη Χημεία τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα εβδομαδιαίως είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας και αποτελεί μια από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην εξέταση του Μαθήματος. 

Την ίδια ώρα και μέρα θα παρακολουθούν και οσες/οι φοιτητριες/ες Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος δεν κατοχύρωσαν σε προηγούμενο εξάμηνο από παρουσίες τα Εργαστήρια Γενικής & Ανόργανης Χημείας, (εννοείται πως θα παρακολουθήσουν μόνο όσα Εργαστήρια Γενικής Ανόργανης Χημειας αφορούν στο δικο τους πρόγραμμα Σπουδών.)

 

Η διδάσκουσα

Αγγελική Γαλάνη