ΠΑΘΟΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Ανακοινώσεις

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
- Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 -

Οι φοιτητές που δικαιούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Ιανουαρίου 2021 και ειδικότερα στο Μάθημα ΠΑΘΟΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ θα πρέπει να μεριμνήσουν για τα ακόλουθα:

- να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα απαραίτητα τεχνικά μέσα (π.χ. σταθερό ή φορητό Η/Υ, κάμερα, μικρόφωνο, κλπ.) και να έχουν ελέγξει τη σωστή λειτουργία του κατά τον χρόνο της κάθε εξέτασης

- να έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο την ημέρα και ώρα της κάθε εξέτασης

- να έχουν ενεργοποιήσει τον ιδρυματικό λογαριασμό του email  τους

- να έχουν κάνει την ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωσή τους για συμμετοχή στις εξ’ αποστάσεως εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 στην πλατφόρμα του https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php  και στη συνέχεια να εγγραφούν στα μαθήματα του Τμήματός τους στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην πλατφόρμα  http://exams.eclass.upatras.gr/ .

Χωρίς αυτή την εγγραφή δεν θα είναι σε δυνατόν να ληφθεί υπόψη η εξέταση και η βαθμολογία τους (ακόμη κι εάν έχουν εγγραφεί στο μάθημα, με τη γνωστή διαδικασία που συνηθίζεται στην αρχή του εξαμήνου)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η εξέταση της θεωρίας του μαθήματος ΠΑΘΟΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ  θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26/1/2021 από 9.10-9.35 (χρονικό διάστημα στο οποίο θα είναι ανοικτό το ηλεκτρονικό σύστημα εξέτασης). Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας  εξετάσεων http://exams.eclass.upatras.gr/courses/PT347/  και θα περιλαμβάνει  ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και κάποιες ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

Από νωρίτερα, στις 9.00 και καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα ΖΟΟΜ στο  https://upatras-gr.zoom.us/j/98200299537?pwd=WUxiaHJGdy9kT0F1U2lwSkxHNEZxUT09  για διευκρινήσεις.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος

Καθ. Ηλίας Τσέπης