ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Ανακοινώσεις

ΟΛΟΚΛΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΤΩΝ 5 ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
- Τρίτη, 07 Απριλίου 2020 -

Οι πρώτες 5 ασκήσεις του Εργαστηριακού μέρους του μαθήματος πρέπει να αποσταλούν στο email μου, μέχρι την Κυριακή του Θωμά (26 Απριλίου 2020).

Οι ασκήσεις αυτές αφορούν την ύλη του κεφαλαίο 6 του ηλεκτρονικού βιβλίου μου.

Οι υπόλοιπες ασκήσεις (6 έως 10) πρέπει να αποσταλούν στο ίδιο email, μέχρι το τέλος του εξαμήνου (Κυριακή 7 Ιουνίου 2020).

Οι ασκήσεις αυτές αφορούν την ύλη του κεφαλαίου 7 του ηλεκτρονικού μου βιβλίου.

Για οποιεσδήποτε απορίες μπορείτε να στέλνετε email αλλά και να συνδέεστε στο μάθημα κάθε Τρίτη στις 11:00.

Να προσέχετε!