ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
- Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017 -

Το πρώτο μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, αλλά την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου λόγω απουσίας του διδάσκοντα στο εξωτερικό για συμμετοχή σε Συνέδριο.