Τελική γραπτή εργασία
- Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022 -

Οι "Εργασίες" έχουν ενεργοποιηθεί στο αντίστοιχο μάθημα στην πλατφόρμα exams upatras.

Καλή επιτυχία στις εργασίες σας και καλές γιορτές, με υγεία!