Τελική γραπτή εργασία
- Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2022 -

Αν και τα έχουμε πει πολλές φορές στα μαθήματα, καθώς πλησιάζει η ημερομηνία παράδοσης χρειάζεται μια υπενθύμιση!!

Για την τελική γραπτή εργασία θα χρειαστεί να αναζητήσετε μια παρόμοια έρευνα με το άρθρο που παρουσίασε κάθε ομάδα στη διάρκεια των μαθημάτων μας.

Προσοχή: α) τα μέλη της ίδιας ομάδας θα πρέπει να έχουν διαφορετικό μεταξύ τους άρθρο, επομένως θα χρειαστεί να συζητήσετε για τα άρθρα που έχει βρει κάθε μέλος για να μην χρησιμοποιήσετε τα ίδια,

                  β) ο στόχος είναι η σύνθεση των 2 άρθρων και όχι η παράθεση (δηλ. να βρείτε κοινά στοιχεία στο θεωρητικό πλαίσιο, τα ερωτήματα που εξέτασαν ή/και τα αποτελέσματα). Επομένως, γράφετε ένα δικό σας κείμενο το οποίο να περιγράφει το θέμα που εξετάζεται από διαφορετικούς ερευνητές (μεγάλη προσοχή στη διατύπωση (αυτό που σας λέω "με δικά σας λόγια") και στην παράθεση των αναφορών από τα άρθρα -διαφορετικά υπάρχει πρόβλημα λογοκλοπής!!).

Η εργασία θα έχει έκταση από 2.500 (ελάχιστο) μέχρι 3.000 (μέγιστο) λέξεις και θα αναρτηθεί στις εργασίες του eclass (όχι στο προσωπικό email της διδάσκουσας).

Ημερομηνία παράδοσης: 27/1/2023