Συμμετοχή στην πρόοδο 20/12/2021
- Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021 -

Οι φοιτήτριες/τες που παρακολουθείτε το μάθημα και συμμετέχετε στις παρουσιάσεις πρέπει να κάνετε εγγραφή στο αντίστοιχο μάθημα στο upatras exams για να λάβετε μέρος στην πρόοδο.

Παρακαλώ να δείτε με προσοχή τις διαφάνειες που είναι αναρτημένες στα Έγγραφα και τα αντίστοιχα κεφάλαια του βιβλίου που έχετε επιλέξει.