Πίνακας εργασιών (τελικός)
- Δευτέρα, 01 Νοεμβρίου 2021 -

Στα έγγραφα έχει αναρτηθεί ο τελικός πίνακας για τις παρουσιάσεις.

Παρακαλώ να ελέγξετε ότι δεν έχει "ξεφύγει" κάποιο όνομα και ότι έχετε όλοι πρόσβαση σε όλα τα κείμενα.

Θυμίζω ότι η τελική εργασία είναι ατομική, αλλά η παρουσίαση είναι ομαδική (συνεπώς, προϋποθέτει μεταξύ σας συνεννόηση και "κοινό" ppt).

Καλή συνέχεια!